Vision og værdier

Vision:

Vi er drevet af en tro på det enkelte menneskes mulighed for at finde en positiv vej i sit liv, samt at man kan komme sig efter psykisk lidelse.

Værdier:

Vi ønsker at Forvandlingshuset er kendetegnet ved:
Tillid , troværdighed, respekt, familiær atmosfære.