Baggrund og opgavefordeling

Vi har begge brugererfaring fra psykiatrien med i vores livserfaringer og da vi altid i vores arbejde med mennesker har været drevet af en tro på det enkelte menneskes mulighed for at finde en positiv vej i sit liv, fandt vi, at vi ved fælles hjælp kunne gøre det anderledes end det bestående psykiatriske system. Vi sætter pris på det ligeværdige møde og kan lide nærværet med den enkelte. Vi tror ikke på tvang som en vej til helbredelse. Omvendt ved vi, at man kan komme sig efter en psykisk krise og derfor ønsker vi at komme med et eget tilbud, som reelt står inde for troen på recovery.

Vi deltager altid begge ved samtalerne, således at vi kan udnytte vores forskellige kompetencer i tilgangen, men har fordelt opgaverne imellem os således at Katarina er ansvarlig for det sundhedsfaglige, journalisering, medicinering, indberetninger og Kaj er ansvarlig for øvrige administrative opgaver og netværksmøder.