Kvalitetspolitik

Vi ønsker at opfylde de krav og forventninger, der stilles til sundhedsområdet fra samfundet. Derfor er vi en del af akkrediteringsprocessen Den Danske Kvalitets Model (DDKM) med henblik på at sikre et højt fagligt niveau, forebygge utilsigtede hændelser og sikre gode forløb for patienterne.

Det er vores mål, at du som patient skal opleve:

At du finder en vej til at leve livet på en for dig tilfredsstillende måde
At du bliver inddraget, hvor der tages et afsæt i dit liv
At du finder et sted, som er lille, præget af overskuelighed og varme, hvor den psykoterapeutiske indsats er i højsædet med tid til at nå i dybden

For os betyder det:

At vores forløb sker med afsæt i det enkelte menneske, hvor vi inddrager patientens egen ekspertise
At vi vil holde os ajour med viden og sikrer, at vi udvikler os fagligt
At vi ved at være et lille sted sikrer en hurtig og effektiv kommunikation internt, der sikrer patientsikkerheden
At vi løbende overvåger kvaliteten af vores arbejde, hvor den seneste kvalitetsovervågning kan læses herunder:

Kvalitetsresultater

Akkreditering

Sunhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder