Individuel behandlingspakke

Tilbuddet henvender sig til personer, der er i psykisk krise og som ønsker at finde frem til om det drejer sig om en psykisk lidelse. Forløbet afvikles over 22 timer, men det starter altid med en indledende samtale, hvor det afklares om vi tilbyder det rette for dig. Indholdet i forløbet består af en grundig udredning af din livshistorie og de problemer, som du møder, baseret på dialog med dig. Efter denne samtale udarbejder vi en erklæring på niveau med en speciallægeerklæring, som du får, hvor der skriftligt redegøres for, hvorledes vi forstår problemet. Vi vil komme med vores bud på, hvordan vi kan støtte dig i at gribe ind og vi skræddersyr et konkret tilbud i samarbejde med dig vedrørende et videre forløb, som danner grundlaget for en behandlingsplan. Denne kan bestå af samtaleterapi, samtaler med henblik på medicinsk justering og samtaler med pårørende, samt øvrigt netværk. Forløbene tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov.

Pris: 27.000;-kr. inklusiv udarbejdelse af skriftlig udredning, samt en behandlingsplan.