Behandlingspakker i frit sygehusvalg

Vi har indgået aftale med Danske Regioner vedrørende det udvide frie sygehusvalg, hvor du har ret til behandling, hvis ventetiden i det offentlige overstiger 2 måneder. Det vil altid være bopælsregionens sygehus som henviser til os. Perioden på 2 måneder regnes fra den dag hvor henvisningen fra din læge er modtaget på regionens sygehus. Herefter har regionssygehuset 8 dage til at oplyse dig om behandlingen kan påbegyndes senest 2 måneder efter at henvisningen og hvis de ikke kan opfylde dette har du ret til det frie valg. Du kan læse mere om de enkelte forløb under læs mere hvor du også kan downloade en folder.

Pris: Det er sygesikringen der betaler dette.