Økonomi

Hvem betaler?

Henvisning via region er GRATIS.Hos os behøver du ikke at være henvist igennem egen læge, da vi ikke har overenskomst med det offentlige sygesikring. Dette kan være en fordel for dig, fordi du hos os kan få en tid hurtigt, hvilket ofte ikke er tilfældet i det offentlige system.Som udgangspunkt skal du selv stå for betalingen med mindre du er blevet henvist via Regionssygehuset, men det er værd at undersøge om du kan benytte dig af følgende muligheder:At blive gruppe 2-medlem under sygesikringen. Du kan hente mere information omkring dette hos Borgerservice i din kommune.At benytte en sundhedsforsikring f.eks. tegnet igennem din arbejdsgiver.At drøfte muligheder for refusion med din sagsbehandler i din kommune.At drøfte muligheder for refusion med din arbejdsgiver.

Betaling

Du kan indbetale på nedenstående konto nummer. Hvis det er andre, som betaler for dig, fremsender vi gerne fakturaen til dem. Bankforbindelse: Nykredit reg.nr. 8117 kontonummer 0004900396