Mission

Vi er stødt på et smukt citat fra en tysk psykiater Paul Julius Möbius, som i slutningen af det 19. århundrede udtalte: ”Patienterne skal lære at leve livet, ikke et sygehus forlanger jeg, derimod en livets skole.” Vi finder, at dette citat fjerner fokus på, at mennesker bliver betegnet som det mere passive ”patienter” og i stedet får et forløb, som bedre sætter dem i stand til at mestre livet og det er ud fra dette vores mission er formuleret:

Vi vil lave en indsats i forhold til at hjælpe mennesker til, at de kan håndtere deres liv på en for dem mere tilfredsstillende måde.